جديد الموقع
الرئيسية >> I tesori della nostra Chiesa >> Dichiarazioni dei genitori >> Rischio di compiacenza con il peccato

Rischio di compiacenza con il peccato

Non tollerare il peccato, e se sembra piccolo, vi mostrerà una signora apolide che vi conduce davanti a lei come uno schiavo prigioniero (Mar Avram syrii)

شاهد أيضاً

الصلاة واستنارة القلب

داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالله، (أنبا موسي الاسود )