جديد الموقع

Porte serré, mais

La porte est serrée et la route est une calamité, mais la ville est remplie de joie et de plaisir.

(le Grand Saint Makarios)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …