جديد الموقع

Masse

La Messe est le plus grand travail qui peut être fait dans nos vies. C'est une présence éternelle parmi nous. (notre père Behui kamel)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …