جديد الموقع

Qui est votre auteur

Qui vous blâme et vous reproche pour vos glissades je l'aime comme vous et le prendre à vous ami (pape Athinius)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …